https://forsikringforalle.dk/uploads/images/side-nav/gouda.jpg

Hjælp døgnet rundt - i Danmark - i hele verden.

Gouda Alarm har åbent døgnet rundt, året rundt. Du kan altid ringe til alarmcentralen og være sikker på at få en hurtig og effektiv hjælp – uanset hvor du er i verden.

Forsikring For Alle anbefaler, at i tilfælde af sygdom,skader m.v., at man ringer til Goudas døgntelefon + 45 33 15 60 60 - du skal have dit police nr. klar, når du ringer Gouda op.

Hjælp på et sprog, du forstår
Alarmcentralen ligger i København og består af danske medarbejdere, der tilsammen taler 20 forskellige sprog. Det betyder en tryghed for dig, at du kan være sikker på at få fat i en assistancekoordinator, som taler dit sprog. Selvom de fleste rejsende klarer sig udmærket på engelsk, er det alligevel rarest at kunne forklare komplicerede sager på sit modersmål.

I alvorlige sager, f.eks. ved længerevarende hospitalsindlæggelser/hjemtransporter, er det i videst muligt omfang den samme servicekoordinator, der hjælper dig under hele forløbet, dvs. at du har en primær kontaktperson, der kender til din situation og det behov, du har.

Internationalt netværk
Vi kender den verden, som du rejser i. Medarbejderne er rejsevante og sprogkyndige, og når vi har behov for lokal hjælp i det land eller område, du er i, trækker vi på vores verdensomspændende netværk og det netværk af alarmcentraler, som vi er en del af.

Danske læger og sygeplejersker Hjælp døgnet rundt - i Danmark - i hele verden.
Ud over de medarbejdere, der er på selve alarmcentralen, har vi tilknyttet danske læger, sygeplejersker og krisemedarbejdere. De står klar til at hente dig hjem, hvis det skulle blive nødvendigt, og derudover kobles de til din sag pr. telefon, så de kan rådgive dig og dine pårørende. Desuden er de i kontakt med den behandlende læge på stedet, så de på den måde kan kontrollere, at du får den rigtige behandling.

Gouda Rejseforsikring er ikke bare tryghed ud over alle grænser. Det er også tryghed verden rundt, året rundt og døgnet rundt.

Gouda Alarm
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV
Tlf.: + 45 33 15 60 60
Fax: + 45 33 15 60 61
E-mail: alarm@gouda.dk