https://forsikringforalle.dk/uploads/images/side-nav/14.jpg

Incoming Insurance forsikring til udenlandske personer under visa ophold i Danmark, EU Lande, Norge og Schweiz

  • 24 timers alarmcentral - hele året rundt
  • Dækker alle pludselige opståede sygdomme, uheld, ansvar og dødsfald
  • Dækker i Danmark, EU, Norge og Schweiz. 
  • Helbredsforsikringen/Incoming-forsikringen opfylder dækningskravene for at modtage et schengen visa. 
  • Du kan sætte policen istå og få ændret datoer gratis

 

 

Incoming Insurance forsikring dækker udenlandske statsborgere på visabesøg, som ikke er dækket af den offentlige sygesikring under deres ophold i Danmark, EU Lande, Norge og Schweiz. 

 
Helbreds forsikringen / Incoming Insurance forsikringen kan bruges ved ansøgninger ved andre EU landes ambassader, Norske og Schweiziske. 
 
Ligeledes kan udenlandsdanskere, der er på ophold i Danmark, også anvende Incoming-forsikringen.
 
Helbreds forsikringen / Incoming Insurance forsikringen kan købes til brug for personer, der er under familiesammenføring i Danmark, ansøger om arbejds eller studetilladelse m.v. Når der er ansøgt om en opholdstilladelse og visaperioden, er udløbet skal man stadigvæk være selvforsikret, idet man ikke i ansøgningsperioden har nogen rettigheder i Danmark og EU.
 
For at kunne købe en incoming forsikring skal du oplyse navn, fødselsdato og hjemland samt den eksakte periode for opholdet i Danmark.Man kan max være 90 dage i Danmark, EU Lande, Norge og Schweiz. Den forsikrede må ikke være fyldt 70 år.
 
Forsikring for Alle kan IKKE anbefale, at en helbredsforiskring/Incomming Forsikring købes i hjemlandene.
Forsikringen kan være billigere, men vor erfaring er, at disse foriskringsselskaber sjældent vil refundere omkostninger og kontante udlæg til medicin, læge, hospital, tandlæge o.s.v.
 
Hvis der er brug for læge, skadestue, tandlæge m.v., kontakt Goudas døgnvagt Tlf.: + 45 33 15 60 60 
E-mail: alarm@gouda.dk
 
Hvis du skal have sat policen istå, fordi den inviterede ikke kommer på visa til tiden, kan du få sat policen istå gratis, det samme gælder, hvis policens datoer skal ændres. Du skal henvende dig til:
Forsikring for Alle, se under KONTAKT.
 
Du kan læse mere om at invitere på visa til Danmark og EU på vor www.Visum-Invitation.dk
 
Du er også velkommen til at ringe på tlf. 26223611.
 
Helbreds forsikringen / Incoming Insurance forsikringen  kan også bestilles med 20 % rabat på vor www.visum-invitation.dk/forsikring.htm 
 
  DÆKNING   FORSIKRINGSSUMMER
A SYGDOMSDÆKNING
Sygdomsomkostninger 
Hjemtransport af afdød  
 
250.000 
Ubegrænset 
B PRIVATANSVAR 
Personskade 
Tingskade
 
5.000.000 
2.000.000

 

Download forsikringbetingelser - www.gouda.dk/ref.aspx?id=3540