Du kan med fordel orientere dig om eksemplevis visa ansøgning på vor www.Visum-Invitation.dk

Hvis du tænker på at familiesammenføre din ægtefælle, dit fællesbarn eller forældre, kan du orientere dig på vor www.Familiesammenfoering.info

 Se også om mulighederne for vejledning og sagsbehandlig på vor www.Indvandrerraadgivningen.dk 

 www.Gouda.dk