https://forsikringforalle.dk/uploads/images/side-nav/5.jpg

Ungdomsrejseforsikring til rejser i hele verden for unge under 35 år

  • Dækning ved aktiv sport som riverrafting, dykning og klatring 
  • Dækker både ferie-, arbejde- og studieophold
  • Vælg mellem super eller standard dækning
  • 24 timers alarmcentral - hele året rundt
  • Fra 2 dage til 18 måneder

 

GOUDA UNGDOMSREJSEFORSIKRING
Med en Ungdomsrejseforsikring fra Gouda er du dækket rigtig godt ind på rejsen. Du kan få hjælp, hvis uheldet er ude, hvad enten du bare skal til lægen, eller kommer så galt af sted, at du skal indlægges på hospitalet. Du kan ringe til vores 24 timers lægevagt, og vores dansktalende læger og sygeplejersker er klar til at hjælpe dig. Med en Gouda Ungdomsrejseforsikring er du dækket.

REJSEFORSIKRING TIL DIG UNDER 35 ÅR
Du kan rejse med en Gouda Ungdomsrejseforsikring, hvis du ikke er fyldt 35 år den dag, du tager af sted.

ER DU TIL FERIER MED OPLEVELSER? 
Med en Gouda Ungdomsrejseforsikring er du dækket ved spændende aktiviteter som fx riverrafting, vandsport, klatring, dykning og bungyjump. Gouda Rejseforsikring har ingen ”sorte huller” på verdenskortet – vi dækker dig på rejser i hele verden. 

SUPER OG STANDARD
Du kan vælge mellem to forskellige dækninger på din ungdomsrejseforsikring: Super og Standard. 

DÆKNINGSOMRÅDER
Du kan vælge mellem 4 forskellige geografiske dækningsområder på din ungdomsrejseforsikring: 
EU/EØSUdvidet Europa eller Verden ekskl. USA eller inkl. USA. 

TILPASNING EFTER DIT BEHOV
En rejseforsikring fra Gouda er fleksibel, så du har mulighed for at fravælge dækning eller tilkøbe ekstra sikkerhed - alt efter dine behov.

Du kan selv vælge om du vil have dækning for: 

  • Personlige ejendele  
  • Udvidet ulykke 

VED REJSER TIL EU/EØS LANDE:

Vær opmærksom på at det er en forudsætning for dækning, at du er i besiddelse af det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til EU/EØS lande.

Ved rejser i EU/EØS lande skal du på hospitalet eller hos lægen fremvise det blå EU- sygesikringskort. Accepterer lægen eller klinikken ikke det blå EU-sygesikringskort, skal du kontakte Gouda Alarm. 

Hvis du i tilfælde af hospitalsindlæggelse, lægebehandling mv., har stået for egenbetaling, skal du indsende en skadeanmeldelse til Gouda. Læs hvordan du anmelder en skade her.

Står du i den situation, at den pågældende læge eller klinik, ikke vil acceptere dit blå EU-sygesikringskort, skal du kontakte Gouda Alarm. Vælger du at betale det fulde beløb på stedet, skal du søge refusion hos din kommune. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du søger refusion, skal du kontakte din kommune. 

Husk under alle omstændigheder at få den nødvendige dokumentation for din sygdom; dvs. en lægeerklæring med diagnose og oplysning om eventuelt ordineret medicin samt originalbilag for betaling af lægebehandling og medicin.

HAR DU EN KRONISK ELLER EKSISTERENDE SYGDOM?
Har du en kronisk eller eksisterende lidelse/sygdom, der ikke er stabil, kan det være hensigtsmæssigt at søge om forhåndsgodkendelse for at få afklaret om du vil være dækket for lidelsen eller følger af denne. 

Hvis du ikke søger, vil en eventuel sag blive afgjort iht. til de gældende betingelser. Det kan betyde, at du muligvis ikke vil være dækket for lidelsen eller følger af lidelsen. 

Læs mere om, hvordan  ved at downloade forsikringsbetingelser www.gouda.dk/ref.aspx?id=3744 eller kontalte Forsikring for Alle på tlf. 26223611.

 

DÆKNINGSOVERSIGT

   
 FORSIKRINGSSUMMER
   
DÆKNING
  SUPER  STANDARD 
 A SYGDOM
Lægebehandling/hospitalsindlæggelse 
   Ubegrænset  1.000.000
 B HJEMTRANSPORT  
   Ubegrænset  Ubegrænset
 C HJÆLP PÅ STEDET – 24 TIMERS LÆGEVAGT
Døgnåben lægevagt 
   Døgnet rundt  Døgnet rundt
 D TANDLÆGEBEHANDLING OG 
FYSIOTERAPI M.M.

Fysioterapi m.m. 
Tandlægebehandling 
   

15.000 
3.000
 

8.000 
2.500
 E PERSONLIG SIKKERHED
Krisehjælp 
Evakuering 
Eftersøgning og redning
Terror
Gidseltagning
Tilbageholdelse ved krig 
   
Ubegrænset 
50.000 
100.000
Ubegrænset
Ubegrænset
50.000
 
1.000.000 
50.000 
75.000
50.000
50.000
25.000
 F LÆGELIG FEJLBEHANDLING
   1.000.000  500.000
 G ULYKKE 
Ved mén 
Ved død 
Ved tandskade 
Ved overfald 
   
200.000 
100.000 
10.000 
200.000
 
125.000 
50.000 
4.000 
125.000
PRIVATANSVAR
Personskade
Tingskade 
 
 10.000.000
5.000.000
 
5.000.000
2.000.000
 RETSHJÆLP I UDLANDET
   100.000  75.000
 J HJEMKALDELSE 

   25.000  15.000
 K TILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE 
   2 personer  1 person
L FORSINKET FREMMØDE
Rejse- og opholdsudgifter 
   Ubegrænset
Hele rejsen
 
5.000
Kun ved første udrejse fra DK
M FERIEBOLIGSIKRING 
   20.000  10.000
N  SELVRISIKO VED LEJE AF MOTORKØRETØJ
   10.000   3.000 
 O REJSEDOKUMENTER
Genanskaffelse og transport 
   2.500  2.000 
P  FORSINKET HJEMREJSE
   2.500 
dog maks. 500/døgn
 Ikke dækket
 Q PERSONLIGE EJENDELE/BAGAGE (kan fravælges)
Tyveri m.v. 
Dækning af selvrisiko på indboforsikring 

   
10.000 
3.000 

 7.000 
2.000
 R

 BAGAGEFORSINKELSE
Bagageforsinkelse pr. døgn/totalt 

   3.000 dog maks 1.000/døgn 1.800 dog maks 600/døgn  

UDVIDET ULYKKE (kan tilkøbes)
Ved invaliditet
Ved død
Ved tandskade
Ved overfald 
 
 500.000
250.000
Ubegrænset
500.000

 200.000
100.000
8.000
200.000